Concept stedenbouwkundig plan gereed

Concept stedenbouwkundig plan gereed

Vorige week informeerden we het eerste concept van het stedenbouwkundig plan aan omwonenden van het nieuwe plan en het college van Burgemeester en Wethouders, ook de raadscommissie is inmiddels geïnformeerd. Het stedenbouwkundig plan is positief ontvangen door zowel omwonenden als het college en de leden van de raadscommissie.